Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

 

Daily inspiration. Instant happiness. Right here.


 

Find us on

 
 
 

038-000-0000

MON - FRI : 8AM - 5PM
SAT - SUN : OFF


head office

Phuoc Long 2 Office Building,
16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4,
Ho Chi Minh City

Sign up

Xem
Đăng Ký

Đồng ý tất cả

Điều Khoản và Điều Kiện (Bắt Buộc)

** Mẫu văn bản này bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn trong thương mại điện tử do Ủy ban Thương mại Công bằng ban hành. Trước khi áp dụng vào Trang mua sắm, vui lòng kiểm tra nội dung hoạt động chi tiết của Trang mua sắm cũng như các quy định pháp luật liên quan để hoàn thiện nội dung phù hợp. **
Điều 1 (Mục đích) Mục đích của Điều khoản sử dụng này là để quy định quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trang mua sắm trực tuyến và người sử dụng trong việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến internet (dưới đây gọi là: dịch vụ) được cung cấp tại Trang mua sắm trực tuyến OO (dưới đây gọi là: Trang mua sắm) do Công ty OO (Công ty thương mại điện tử) quản lý.
※「Thương mại điện tử sử dụng truyền thông PC, mạng không dây cũng được áp dụng theo Điều khoản này nếu không đúng về mặt bản chất.」
Điều 2 (Định nghĩa)
① “Trang mua sắm” nghĩa là một địa điểm kinh doanh ảo được thiết lập để Công ty OO có thể giao dịch hàng hóa và dịch vụ bằng các phương tiện thông tin và truyền thông như máy tính để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ (sau đây gọi là "hàng hóa, v.v.") cho người sử dụng. Nó cũng được sử dụng như một phương tiện để vận hành một trung tâm mua sắm trực tuyến (Cyber Mall).
② “Người sử dụng” là khách hàng thành viên hoặc không phải là thành viên truy cập vào “Trang mua sắm” và nhận được dịch vụ do “Trang mua sắm” cung cấp theo Điều khoản này.
③ “Thành viên” là người đăng ký thành viên trên “Trang mua sắm”, có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ do “Trang mua sắm” cung cấp.
④ “Khách ghé thăm” là người không gia nhập thành viên nhưng sử dụng dịch vụ do “Trang mua sắm” cung cấp.
Điều 3 (Giải thích và Sửa đổi Điều khoản)
① “Trang mua sắm” đăng lên giao diện đầu tiên (chính) của Trang mua sắm trực tuyến OO nội dung điều khoản, họ tên người đại diện, địa điểm kinh doanh (bao gồm địa chỉ có thể xử lý khiếu nại của khách hàng), số điện thoại, số fax, địa chỉ email, mã số đăng ký kinh doanh, mã số đăng ký bán hàng điện tử, người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân để người sử dụng có thể dễ dàng nhận biết.
② Trước khi người sử dụng đồng ý với Điều khoản, “Trang mua sắm” phải cung cấp cửa sổ pop-up hoặc cửa sổ liên kết giúp người sử dụng có thể hiểu được những nội dung quan trọng trong Điều khoản như Hủy hợp đồng, Trách nhiệm vận chuyển, Điều kiện hoàn tiền.
③ “Trang mua sắm” có thể sửa đổi Điều khoản này trong phạm vi không vi phạm các điều luật liên quan như “Luật Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”, “Luật Quy định Điều khoản và Điều kiện”, “Luật Tài liệu điện tử và Thương mại điện tử”, “Luật Thương mại tài chính điện tử”, “Luật Chữ ký điện tử”, “Luật Bảo vệ thông tin và thúc đẩy sử dụng mạng thông tin”, “Luật Bán hàng tận nơi”, “Luật Người tiêu dùng”.
④ Trong trường hợp sửa đổi Điều khoản này, “Trang mua sắm” phải ghi rõ ngày áp dụng và lý do sửa đổi tại Điều khoản hiện hành và trên giao diện chính của trang mua sắm trước ngày áp dụng 7 ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp sửa đổi nội dung điều khoản gây bất lợi cho người sử dụng, “Trang mua sắm” phải thông báo tối thiểu trước 30 ngày. Trong trường hợp này, “Trang mua sắm” phải so sánh rõ ràng nội dung trước và sau sửa đổi để người sử dụng dễ hiểu.
⑤ Trong trường hợp “Trang mua sắm” sửa đổi Điều khoản, Điều khoản sửa đổi chỉ được áp dụng với hợp đồng ký kết sau ngày áp dụng đó, còn đối với những hợp đồng đã ký kết trước đó thì vẫn áp dụng theo các điều khoản trước khi sửa đổi. Tuy nhiên, trong thời gian công bố Điều khoản sửa đổi, nếu người sử dụng đã ký kết hợp đồng trước đó thông báo cho “Trang mua sắm” ý muốn được áp dụng Điều khoản sửa đổi theo Điều 3 này và được “Trang mua sắm” đồng ý thì sẽ được áp dụng theo Điều khoản sửa đổi.
⑥ Các giải thích và các nội dung không được quy định trong Điều khoản này sẽ tuân theo Luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, Luật Quy định Điều khoản và Điều kiện, Tập quán thương mại, Chính sách và bộ luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử do Ủy ban thương mại công bằng quy định.
Điều 4 (Cung cấp và Thay đổi dịch vụ)
① “Trang mua sắm” thực hiện các nhiệm vụ sau đây.
1. Cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ và ký kết hợp đồng mua bán. 
2. Vận chuyển hàng hóa và/hoặc dịch vụ đã được ký kết hợp đồng mua bán.
3. Các nhiệm vụ khác do “Trang mua sắm” quy định.
② Trong trường hợp hết hàng, ngừng cung cấp dịch vụ và/hoặc thay đổi thông số kỹ thuật, “Trang mua sắm” có thể thay đổi nội dung dịch vụ và/hoặc hàng hóa sẽ cung cấp dựa vào hợp đồng sẽ được ký kết sau đó. Trong trường hợp này, “Trang mua sắm” phải ngay lập tức thông báo nội dung hàng hóa và/hoặc dịch vụ thay đổi và ngày cung cấp trên trang đăng nội dung hàng hóa và/hoặc dịch vụ hiện tại.
③ Trong trường hợp thay đổi nội dung dịch vụ đã ký kết với người sử dụng vì lý do thay đổi thông số kỹ thuật và/hoặc hết hàng thì “Trang mua sắm” phải ngay lập tức thông báo cho người sử dụng qua địa chỉ có thể liên lạc được.
④ Nếu xảy ra trường hợp trên, Trang mua sắm sẽ bồi thường thiệt hại cho người sử dụng. Tuy nhiên, trách nhiệm này sẽ được miễn trong trường hợp “Trang mua sắm” chứng minh được việc thay đổi đó đó không phải do cố ý hoặc sai sót của “Trang mua sắm”.
Điều 5 (Gián đoạn dịch vụ)
① “Trang mua sắm” có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp phát sinh bảo trì, thay thế, hỏng hóc trang thiết bị thông tin, gián đoạn thông tin liên quan đến thiết bị truyền thông thông tin như máy vi tính.
② “Trang mua sắm” phải bồi thường đối với thiệt hại của người sử dụng và/hoặc bên thứ 3 do gián đoạn cung cấp dịch vụ với lý do phát sinh ở khoản 1. Tuy nhiên, trách nhiệm này sẽ được miễn trong trường hợp “Trang mua sắm” chứng minh được việc gián đoạn đó không phải do cố ý hoặc sai sót của “Trang mua sắm”.
③ Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do chuyển đổi hạng mục kinh doanh, từ bỏ kinh doanh, sát nhập doanh nghiệp, “Trang mua sắm” phải thông báo cho người sử dụng theo cách thức được quy định tại Điều 8 và bồi thường cho người sử dụng theo điều kiện được đăng trên “Trang mua sắm” từ ban đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp “Trang mua sắm” không có tiêu chuẩn bồi thường thì sẽ phải hoán đổi điểm thưởng của người sử dụng ra hiện vật và/hoặc tiền mặt tương ứng với giá trị tiền tệ được sử dụng tại “Trang mua sắm”.
Điều 6 (Gia nhập thành viên)
① Người sử dụng đăng ký gia nhập thành viên bằng cách bày tỏ ý kiến đồng ý với Điều khoản này sau khi điền thông tin thành viên theo mẫu gia nhập thành viên do “Trang mua sắm” quy định.
② Trong số những người sử dụng đăng ký gia nhập thành viên như khoản 1, “Trang mua sắm” chỉ công nhận thành viên cho những người không thuộc một trong những điều sau.
1. Người đăng ký gia nhập từng mất tư cách thành viên trước đó theo Điều 7 Khoản 3 của Điều khoản này. Ngoại trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ ngày mất tư cách thành viên theo Điều 7 Khoản 3 và được đồng ý gia nhập thành viên của “Trang mua sắm”.
2. Gian dối, điền thiếu, điền sai nội dung đăng ký.
3. Việc đăng ký thành viên bị đánh giá là sẽ gây trở ngại về mặt kỹ thuật của “Trang mua sắm”.
③ Thời điểm thành lập giao ước gia nhập thành viên là thời điểm thành viên nhận được sự chấp thuận của “Trang mua sắm”.
④ Trong trường hợp thành viên thay đổi nội dung đã đăng ký khi gia nhập thành viên, thì phải thông báo nội dung thay đổi đó cho “Trang mua sắm” qua phương pháp Chỉnh sửa thông tin cá nhân trong thời hạn hợp lý.
Điều 7 (Đóng tài khoản và Mất tư cách thành viên)
① Thành viên có thể yêu cầu đóng tài khoản cứ lúc nào, và “Trang mua sắm” phải xử lý đóng tài khoản ngay lập tức.
② “Trang mua sắm” có thể đình chỉ hoặc hạn chế tư cách thành viên nếu thành viên thuộc một trong các điều sau.
1. Nội dung đăng ký gia nhập thành viên sai sự thật.
2. Thành viên không thanh toán đúng kỳ hạn các khoản nợ mua hàng hoặc các dịch vụ khác trên “Trang mua sắm”.
3. Cản trở người khác sử dụng “Trang mua sắm” hoặc đe dọa trật tự thương mại điện tử như đánh cắp thông tin.
4. Sử dụng “Trang mua sắm” để thực hiện hành vi trái với pháp luật và/hoặc Điều khoản này, hoặc các hành vi trái với đạo đức.
③ Sau khi “Trang mua sắm” hạn chế/đình chỉ tư cách thành viên, nếu thành viên đó vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó trên hai lần hoặc không đưa ra được lý do trong vòng 30 ngày thì sẽ có thể bị tước tư cách thành viên.
④ Trong trường hợp “Trang mua sắm” tước tư cách thành viên, đăng ký thành viên sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, “Trang mua sắm” sẽ thông báo việc này cho thành viên; và trước khi hủy đăng ký tối thiểu 30 ngày, sẽ cho thành viên cơ hội giải thích về hành vi vi phạm của mình.
Điều 8 (Thông báo cho thành viên)
① Trường hợp “Trang mua sắm” thông báo cho thành viên, có thể thông báo qua địa chỉ hòm thư điện tử (email) mà thành viên và “Trang mua sắm” đã thỏa thuận và chỉ định trước đó.
② Trong trường hợp thông báo cho nhiều thành viên, “Trang mua sắm” có thể thông báo trên Bảng tin trong thời gian trên 1 tuần thay vì thông báo tới từng cá nhân. Tuy nhiên, “Trang mua sắm” phải thông báo cá nhân đối với các nội dung quan trọng liên quan đến giao dịch của thành viên.
Điều 9 (Đăng ký mua hàng và đồng ý cung cấp thông tin cá nhân)
① Người sử dụng “Trang mua sắm” đăng ký mua hàng thông qua các phương pháp sau hoặc các phương pháp tương tự; “Trang mua sắm” phải cung cấp một cách dễ hiểu các nội dung sau đây cho người sử dụng.
1. Tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa.
2. Nhập thông tin tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, email (hoặc số điện thoại di động).
3. Xác nhận nội dung liên quan Điều khoản, dịch vụ hạn chế quyền hủy hợp đồng, và nội dung liên quan đến chi phí người sử dụng phải chịu như phí vận chuyển, phí lắp đặt.
4. Hành động xác nhận Điều khoản này và thể hiện (đánh dấu, nhấn chuột) đồng ý hoặc từ chối nội dung ở khoản 3 bên trên.
5. Mua hàng và xác nhận mua hàng, và/hoặc đồng ý với thông tin xác nhận đơn hàng của Trang mua sắm.
6. Lựa chọn phương thức thanh toán.
② Trong trường hợp “Trang mua sắm” bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, “Trang mua sắm” phải thông báo và được sự chấp thuận của người sử dụng về việc 1) ai sẽ nhận thông tin cá nhân, 2) mục đích và việc sử dụng thông tin cá nhân, 3) các thông tin cá nhân sẽ được cung cấp và 4) thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân. (Điều này cũng áp dụng cho trường hợp có sự thay đổi sau khi người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin.)
③ Trong trường hợp Trang mua sắm ủy thác cho bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân của Người dùng, Trang mua sắm phải thông báo và được sự chấp thuận của Người dùng về 1) thông tin của người được ủy thác xử lý thông tin cá nhân, 2) nội dung công việc được ủy thác xử lý thông tin cá nhân (điều này cũng áp dụng cho trường hợp có sự thay đổi sau khi người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin). Tuy nhiên, nếu Trang mua sắm đã thể hiện rõ điều này trong Chính sách bảo mật theo phương thức quy định của “Luật Bảo vệ thông tin và thúc đẩy sử dụng mạng thông tin” thì Trang mua sắm có thể không thông báo và bỏ qua bước này nếu đây là việc cần thiết để thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ và cải thiện sự tiện lợi cho Người dùng.
Điều 10 (Thành lập hợp đồng)
① Về việc đăng ký mua hàng hóa như đã nêu ở Điều 9, “Trang mua sắm” có thể không chấp thuận nếu thuộc vào một trong số các trường hợp dưới đây. Tuy nhiên, trong trường hợp ký kết hợp đồng với trẻ vị thành niên, phải thông báo nội dung rằng nếu không nhận được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp thì bản thân trẻ vị thành viên và/hoặc người đại diện hợp pháp có thể hủy hợp đồng.
1. Nội dung đăng ký bị điền thiếu, điền sai, không đúng sự thật.
2. Trẻ vị thành niên mua hàng hóa, dịch vụ cấm căn cứ theo “Luật bảo vệ thanh thiếu niên” như thuốc lá, bia rượu.
3. Việc chấp thuận đăng ký mua hàng bị đánh giá là sẽ gây trở ngại cho kỹ thuật của “Trang mua sắm”.
② Hợp đồng được công nhận là được thành lập tại thời điểm người sử dụng nhận được sự đồng ý của “Trang mua sắm” qua hình thức nhận thông báo xác nhận theo Điều 12 Khoản 1.
③ Trong việc thể hiện sự chấp thuận của “Trang mua sắm” phải bao gồm cả thông tin xác nhận đối với đăng ký mua hàng của người sử dụng, khả năng bán, điều chỉnh và hủy đăng ký mua hàng.
Điều 11 (Phương thức thanh toán) Có thể chọn phương thức khả dụng trong số các phương pháp sau để thanh toán hàng hóa và/hoặc dịch vụ mua tại “Trang mua sắm”. Tuy nhiên, “Trang mua sắm” không thể thu thêm phí ở bất cứ một hạng mục nào đối với phương thức thanh toán của người sử dụng.
1. Các hình thức chuyển khoản như phone banking, internet banking, mail banking.
2. Các hình thức thanh toán qua thẻ như thẻ trả trước, thẻ trả trực tiếp, thẻ tín dụng.
3. Nộp tiền không tài khoản trực tuyến.
4. Thanh toán qua tiền điện tử.
5. Thanh toán khi nhận hàng.
6. Thanh toán bằng điểm thưởng được cấp bởi “Trang mua sắm”.
7. Thanh toán bằng phiếu mua hàng đã ký kết hợp đồng với “Trang mua sắm” hoặc được “Trang mua sắm” công nhận.
8. Thanh toán bằng các phương pháp thanh toán điện tử khác.
Điều 12 (Thay đổi và Hủy thông báo xác nhận đăng ký/đăng ký mua hàng)
① Trong trường hợp có đăng ký mua hàng của người sử dụng, “Trang mua sắm” phải thông báo xác nhận đăng ký cho người sử dụng.
② Trong trường hợp có sai lệch về ý kiến, người sử dụng nhận được thông báo xác nhận đăng ký có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy đăng ký mua hàng ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận đăng ký; “Trang mua sắm” phải nhanh chóng xử lý theo yêu cầu của người sử dụng trong trường hợp yêu cầu đó được đưa ra trước khi vận chuyển. Tuy nhiên, sẽ tuân theo quy định về hủy thỏa thuận tại Điều 15 trong trường hợp người sử dụng đã thanh toán khoản nợ.
Điều 13 (Cung cấp hàng hóa)
① Nếu không có thỏa thuận riêng về thời gian cung cấp hàng hóa với người sử dụng, “Trang mua sắm” phải tiến hành biện pháp cần thiết như sản xuất, đóng gói để có thể giao hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày thỏa thuận. Tuy nhiên, trong trường hợp đã nhận toàn bộ hoặc một phần tiền hàng, “Trang mua sắm” phải xử lý giao hàng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hoặc một phần tiền hàng. Lúc này, “Trang mua sắm” phải có biện pháp hợp lý để người sử dụng có thể kiểm tra được trình tự và tình trạng cung cấp hàng hóa.
② “Trang mua sắm” làm rõ cách thức vận chuyển, người chịu chi phí vận chuyển và thời gian vận chuyển theo từng cách thức đối với hàng hóa người sử dụng đã mua. Trong trường hợp vượt quá thời hạn giao hàng đã thỏa thuận, “Trang mua sắm” phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng. Tuy nhiên, việc bồi thường sẽ không được áp dụng nếu Trang mua sắm chứng minh được rằng vấn đề xảy ra không phải do cố ý hoặc sai sót của Trang mua sắm.
Điều 14 (Hoàn tiền) Trong trường hợp không thể chuyển giao hoặc cung cấp hàng hóa người sử dụng đã đăng ký mua vì lý do hết hàng, “Trang mua sắm” phải ngay lập tức thông báo lý do đó với người sử dụng; và nếu đã nhận tiền hàng trước thì “Trang mua sắm” phải hoàn trả hoặc phải thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn trả lại trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận tiền.
Điều 15 (Hủy thỏa thuận)
① Người sử dụng đã ký kết hợp đồng mua hàng với “Trang mua sắm” có thể hủy thỏa thuận trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được biên lai liên quan đến nội dung hợp đồng (trong trường hợp hàng hóa được cung cấp chậm hơn so với ngày nhận biên lai thì là ngày bắt đầu nhận cung cấp hàng hóa hoặc ngày cung cấp hàng hóa) căn cứ theo Khoản 2 Điều 13 “Luật bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử”. Tuy nhiên, trong trường hợp có quy định khác trong “Luật bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử” thì sẽ tuân theo quy định của điều luật này.
② Trong trường hợp đã nhận hàng, người sử dụng không thể đổi hoặc trả hàng nếu thuộc một trong các trường hợp sau.
1. Hàng bị mất hoặc hỏng do trách nhiệm của người sử dụng (tuy nhiên, có thể hủy thỏa thuận trong trường hợp làm rách/hỏng bao bì để kiểm tra nội dung hàng hóa).
2. Giá trị hàng hóa sụt giảm đáng kể do việc tiêu thụ một phần và/hoặc sử dụng của người sử dụng.
3. Giá trị hàng hóa sụt giảm đến mức khó có thể tái tiêu thụ do quá hạn sử dụng.
4. Làm rách/hỏng bao bì hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đó có thể phục chế thành hàng hóa có cùng tính năng.
③ Trong trường hợp từ Mục 2 đến Mục 4 của Khoản 2, nếu “Trang mua sắm” không ghi rõ nội dung hạn chế hủy thỏa thuận từ trước tại nơi người tiêu dùng dễ nhận biết, hoặc không thực hiện các biện pháp cung cấp hàng hóa thì người sử dụng không bị hạn chế hủy thỏa thuận.
④ Trong trường hợp nội dung hàng hóa khác với nội dung công bố/quảng cáo hoặc được thi hành khác với nội dung hợp đồng, thì người sử dụng có thể hủy thỏa thuận trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận cung cấp hàng hóa đó, và 30 ngày kể từ ngày biết được sự thật đó bất chấp những quy định tại Khoản 1 và Khoản 2.
Điều 16 (Hiệu quả hủy thỏa thuận)
① Trong trường hợp thu hồi hàng hóa từ người sử dụng, “Trang mua sắm” phải hoàn trả tiền hàng đã nhận thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc. Trong trường hợp này, nếu “Trang mua sắm” chậm trễ hoàn tiền cho người sử dụng thì phải chi trả tiền lãi chậm trễ được nhân với lãi suất chậm trễ được quy định tại Khoản 2 Điều 21 “Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử” cho thời gian chậm trễ đó.
② Về việc hoàn tiền trên, nếu người sử dụng đã chi trả bằng thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử thì “Trang mua sắm” phải ngay lập tức yêu cầu đơn vị cung cấp phương thức thanh toán tương ứng ngừng hoặc hủy yêu cầu thanh toán tiền hàng.
③ Trong trường hợp hủy thỏa thuận, người sử dụng phải chịu chi phí cần thiết cho việc thu hồi hàng hóa. “Trang mua sắm” sẽ không yêu cầu người sử dụng bồi thường chi phí hủy hợp đồng và/hoặc bồi thường thiệt hại với lý do hủy thỏa thuận. Tuy nhiên, trong trường hợp hủy thỏa thuận do nội dung hàng hóa khác với nội dung công bố/quảng cáo hoặc được thi hành khác với nội dung hợp đồng thì “Trang mua sắm” sẽ phải chịu chi phí cần thiết cho việc thu hồi hàng hóa.
④ Trong trường hợp người sử dụng chịu chi phí vận chuyển khi nhận cung cấp hàng hóa, “Trang mua sắm” phải làm rõ việc ai sẽ phải chịu chi phí đó khi hủy thỏa thuận.
Điều 17 (Bảo mật thông tin cá nhân)
① Khi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, “Trang mua sắm” thu thập thông tin cá nhân tối thiểu trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
② Khi người sử dụng gia nhập thành viên, “Trang mua sắm” không thu thập trước thông tin cần thiết cho việc thi hành hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, để thi hành nghĩa vụ pháp luật liên quan, việc thu thập thông tin cá nhân đặc thù trong trường hợp cần xác thực danh tính trước khi ký kết mua hàng sẽ không thuộc trường hợp này.
③ Khi “Trang mua sắm” thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng, phải thông báo mục đích đó cho người sử dụng và nhận được sự đồng ý của người sử dụng.
④ “Trang mua sắm” không thể sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho mục đích khác; trong trường hợp phát sinh mục đích sử dụng mới và/hoặc cung cấp cho bên thứ ba, “Trang mua sắm” phải thông báo cho người sử dụng mục đích đó và nhận được sự đồng ý tại bước sử dụng/cung cấp. Ngoại trừ trường hợp có quy định khác trong điều luật liên quan.
⑤ Trường hợp phải nhận sự đồng ý của người sử dụng theo Khoản 2 và Khoản 3, “Trang mua sắm” phải làm rõ và thông báo trước nội dung quy định ở Điều 22 Khoản 2 “Luật Bảo vệ thông tin và thúc đẩy sử dụng mạng thông tin” như nhân thân người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân (đơn vị, họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc), mục đích thu thập và sử dụng thông tin, nội dung liên quan đến cung cấp thông tin cho bên thứ ba (người nhận cung cấp, mục đích và nội dung thông tin cung cấp); và người sử dụng có thể hủy đồng ý này bất cứ khi nào.
⑥ Người sử dụng có thể yêu cầu xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân sai lệch của bản thân mà “Trang mua sắm” đang nắm giữ bất kỳ lúc nào; “Trang mua sắm” có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý việc này ngay lập tức. Trường hợp người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân sai lệch, “Trang mua sắm” không sử dụng thông tin cá nhân sai lệch đó cho tới khi được chỉnh sửa.
⑦ “Trang mua sắm” phải hạn chế tối đa người xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng để bảo mật thông tin cá nhân; và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những tổn thất của người sử dụng do cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người sử dụng, thất lạc, trộm cắp, rò rỉ, thay đổi thông tin cá nhân bao gồm thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng.
⑧ “Trang mua sắm” và/hoặc bên thứ ba nhận cung cấp thông tin cá nhân từ “Trang mua sắm” phải hủy bỏ thông tin cá nhân ngay khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đó.
⑨ “Trang mua sắm” không cài đặt trước chọn đồng ý thu thập/sử dụng/cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, phải ghi cụ thể những dịch vụ bị hạn chế khi người sử dụng từ chối đồng ý thu thập/sử dụng/cung cấp thông tin cá nhân; không giới hạn hoặc từ chối cung cấp dịch vụ gia nhập thành viên vì lý do người sử dụng từ chối đồng ý thu thập/sử dụng/cung cấp thông tin cá nhân không bắt buộc.
Điều 18 (Nghĩa vụ của “Trang mua sắm”)
① “Trang mua sắm” không thực hiện các hành vi đi ngược lại pháp luật và Điều khoản này hoặc các hành vi trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội; phải cố gắng hết sức để cung cấp hàng hóa, dịch vụ cách an toàn, liên tục theo những nội dung đã được quy định trong Điều khoản này.
② “Trang mua sắm” phải trang bị hệ thống bảo an để bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng (bao gồm thông tin tín dụng) nhằm giúp người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ internet an toàn.
③ Trong trường hợp người sử dụng bị thiệt hại do hành vi quảng cáo/hiển thị thông tin sai lệch được quy định trong Điều 3 “Luật Công chính trong quảng cáo/hiển thị”, “Trang mua sắm” phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng.
④ “Trang mua sắm” không gửi thư điện tử quảng cáo với mục đích lợi nhuận cho người sử dụng không mong muốn.
Điều 19 (Nghĩa vụ đối với ID và Mật khẩu của thành viên)
① Thành viên có trách nhiệm quản lý ID và Mật khẩu, ngoại trừ trường hợp được quy định trong Điều 17.
② Thành viên không được cho người thứ ba sử dụng ID và Mật khẩu của bản thân.
③ Trong trường hợp phát hiện ra ID và Mật khẩu của bản thân bị đánh cắp hoặc đang bị người thứ ba sử dụng, thành viên phải ngay lập tức thông báo cho “Trang mua sắm” và làm theo hướng dẫn của “Trang mua sắm” (nếu có).
Điều 20 (Nghĩa vụ của người sử dụng) Người sử dụng không được thực hiện những hành vi sau.
1. Điền sai nội dung khi đăng ký hoặc thay đổi.
2. Dùng thông tin của người khác.
3. Thay đổi thông tin được thông báo trên “Trang mua sắm”
4. Gửi và/hoặc đăng thông tin (phần mềm máy tính v.v.) ngoài thông tin do “Trang mua sắm” quy định.
5. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của bên thứ 3 khác trên “Trang mua sắm”.
6. Hành vi cản trở công việc hoặc gây tổn hại danh dự của bên thứ 3 khác trên “Trang mua sắm”.
7. Hành vi đăng tải và/hoặc công khai thông điệp, hình ảnh, âm thanh tục tĩu, bạo lực và những thông tin trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội khác trên “Trang mua sắm”.
Điều 21 (Quan hệ giữa “Trang mua sắm” liên kết và “Trang mua sắm” được liên kết)
① Trong trường hợp “Trang mua sắm mẹ” và “Trang mua sắm con” được liên kết theo phương thức hyperlink (ví dụ: đối tượng của hyperlink bao gồm các ký tự, hình ảnh và video clip), “Trang mua sắm mẹ” được gọi là “Trang mua sắm liên kết” (website), còn “Trang mua sắm con” được gọi là “Trang mua sắm được liên kết” (website).
② Trong trường hợp “Trang mua sắm liên kết” không chịu trách nhiệm bảo đảm đối với giao dịch tiến hành với người sử dụng về hàng hóa do “Trang mua sắm được liên kết” cung cấp độc lập, và thông tin này được hiển thị tại giao diện chính của “Trang mua sắm liên kết” và/hoặc qua cửa sổ pop-up hiện lên khi liên kết với “Trang mua sắm được liên kết” thì “Trang mua sắm liên kết” không phải chịu trách nhiệm bảo đảm đối với giao dịch đó.
Điều 22 (Quyền và hạn chế sử dụng bản quyền)
① Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với sản phẩm do “Trang mua sắm” tạo ra thuộc về “Trang mua sắm”.
② Người sử dụng không được phép sử dụng hoặc cho bên thứ ba sử dụng với mục đích lợi nhuận những thông tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của “Trang mua sắm” trong số những thông tin người sử dụng nhận được khi sử dụng “Trang mua sắm” bằng cách sao chép, gửi đi, xuất bản, chia sẻ, phát sóng mà không được sự đồng ý của “Trang mua sắm.
③ “Trang mua sắm” phải thông báo cho người sử dụng trong trường hợp sử dụng bản quyền thuộc về người sử dụng theo thỏa thuận.
Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)
① “Trang mua sắm” thiết lập và điều hành đơn vị xử lý bồi thường thiệt hại để phản ánh ý kiến hoặc khiếu nại hợp pháp của người sử dụng và xử lý bồi thường thiệt hại đó.
② “Trang mua sắm” ưu tiên xử lý ý kiến và khiếu nại do người sử dụng đề xuất. Tuy nhiên, trong trường hợp việc xử lý gặp trở ngại, “Trang mua sắm” phải ngay lập tức thông báo cho người sử dụng về lý do và lịch trình xử lý.
③ Trong trường hợp người sử dụng đệ trình đơn bồi thường thiệt hại do phát sinh tranh chấp thương mại điện tử giữa “Trang mua sắm” và người sử dụng, có thể sẽ được phân xử bởi Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc Cơ quan giải quyết tranh chấp được chỉ định.
Điều 24 (Quyền pháp lý và Luật liên quan)
① Tố tụng liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử phát sinh giữa “Trang mua sắm” và người sử dụng sẽ căn cứ vào địa chỉ của người sử dụng vào thời điểm đưa kiện; trong trường hợp người sử dụng không có địa chỉ sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án địa phương quản lý nơi cư trú. Tuy nhiên, trong trường hợp địa chỉ hoặc nơi cư trú của người sử dụng vào thời điểm đưa kiện không rõ ràng, hoặc ở nước ngoài thì sẽ được đưa lên Tòa án thẩm quyền theo Luật Tố tụng dân sự.
② Tố tụng thương mại điện tử giữa “Trang mua sắm” và người sử dụng được áp dụng theo Luật Hàn Quốc.
 

Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận người dùng.

Chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bắt buộc)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Điều khoản chung

 • Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (dưới đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) quy định quyền lợi của người dùng và phương châm của chúng tôi đối với toàn bộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn được bao gồm trong sử dụng trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ của chúng tôi (dưới đây gọi chung là “Dịch vụ”). Điều quan trọng là bạn nhận thức như thế nào về cách thông tin cá nhân của mình được thu thập và sử dụng.
 •    
 • Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, nhận và xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, Chính Sách Bảo Mật này cũng được áp dụng trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
 •    
 • Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng với việc chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, cung cấp cho bên thứ ba và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, đồng thời bạn chấp nhận các quy tắc và chính sách của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân của bạn được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này.
 •    
 • Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ nội dung Chính Sách Bảo Mật này. Nếu không đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này, bạn không thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rút lại đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này bằng cách xóa tài khoản của bạn theo các quy định về thời gian lưu trữ thông tin nhất định trong Điều 6 của Chính Sách Bảo Mật này.

2. Thu thập thông tin cá nhân

 • Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau.        
  1. a.Thông tin nhân thân như tên, giới tính, ngày tháng năm sinh
  2.            
  3. b.Thông tin thành viên như ID và mật khẩu
  4.            
  5. c.Thông tin liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại
  6.            
  7. d.Thông tin giao dịch như tài khoản ngân hàng hoặc thông tin chi tiết thanh toán, và thông tin chi tiết khác của sản phẩm mà bạn mua hoặc nhận được thông qua Dịch vụ của chúng tôi
  8.            
  9. e.Thông tin thiết bị hoặc các thông tin kỹ thuật khác như địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, vị trí, hệ điều hành và nền tảng, mã số nhận dạng thiết bị, và các thông tin tương tự hoặc liên quan đến thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi
  10.            
  11. f.Thông tin sử dụng như thông tin sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và phương pháp xem nội dung Dịch vụ của chúng tôi
  12.            
  13. g.Thông tin tiếp thị và phương tiện truyền thông như bạn có nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi và bên thứ ba hay không, mối quan tâm, sở thích, đánh giá, phản hồi khảo sát của bạn cũng như phương tiện bạn sử dụng để gửi các thông tin liên quan
 •    
 • Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin được liệt kê bên trên. Tuy nhiên, nếu bạn giữ lại việc cung cấp thông tin hoặc quyết định rút lại đồng ý cung cấp thông tin cho chúng tôi thì bạn có thể bị hạn chế một phần Dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.
 •    
 • Trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau.        
  1. a.Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi (dưới đây gọi là “Tài khoản”)
  2.            
  3. b.Khi bạn đăng nhập vào Tài khoản của mình
  4.            
  5. c.Khi bạn nộp đơn đặt hàng sản phẩm mà bạn muốn mua tại Dịch vụ của chúng tôi
  6.            
  7. d.Khi bạn sử dụng tính năng có thể sử dụng tại Dịch vụ của chúng tôi
  8.            
  9. e.Khi bạn ghi bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo được tải lên trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi (ví dụ: Đánh giá sản phẩm mà bạn đã mua trên trang web của chúng tôi)
  10.            
  11. f.Khi bạn sử dụng tính năng trò chuyện trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi
  12.            
  13. g.Khi bạn đăng ký nhận các ấn phẩm hoặc tài liệu tiếp thị của chúng tôi
  14.            
  15. h.Khi bạn tham gia vào bất kỳ một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát
  16.            
  17. i.Khi bạn tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm cả trường hợp liên lạc với đại lý dịch vụ khách hàng thuê ngoài của chúng tôi

3. Sử dụng thông tin cá nhân

                                                                                                                   
Sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhânMục đích sử dụng
Thông tin nhân thân và Tài khoảnSử dụng thông tin này để tạo Tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin liên hệ và giao dịchSử dụng thông tin này để xử lý đơn hàng/việc mua hàng của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thiết bị, sử dụng và những thông tin liên quan khácSử dụng thông tin thiết bị của bạn để cải thiện Dịch vụ của Chúng tôi, bao gồm tính năng Dịch vụ trên nhiều thiết bị đa dạng.
Thông tin tiếp thị và phương tiện truyền thôngSử dụng thông tin này để gửi các thông tin tiếp thị với mục đích cung cấp các ưu đãi và khuyến mại đa dạng.

4. Lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân

 • Để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi, và thông tin cá nhân của bạn được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Máy chủ của chúng tôi có thể được đặt bên ngoài khu vực tài phán của bạn.
 •    
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhất định ở trong và ngoài khu vực tài phán của bạn, bao gồm:        
  1. a.Đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Là đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các dịch vụ như dịch vụ đám mây, dịch vụ nền tảng trang mua sắm, dịch vụ vận chuyển. Các đơn vị này xử lý thông tin cá nhân được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này trên máy chủ của họ với mục đích cung cấp những dịch vụ trên, và bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài được áp dụng theo thỏa thuận thuê ngoài tuân thủ đúng theo các luật, quy tắc và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.
  2.            
  3. b.Công ty thuộc nhóm liên quan: Là công ty thuộc nhóm liên quan mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để vận hành Dịch vụ của chúng tôi, tất cả các công ty này chỉ có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo đúng Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, việc chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty thuộc nhóm liên quan được áp dụng theo thỏa thuận chia sẻ thông tin tuân thủ đúng theo các luật, quy tắc và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.
  4.            
  5. c.Công ty mạng và nền tảng truyền thông xã hội: Là các công ty mạng và nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter, cung cấp tính năng, plugin, tiện ích hoặc công cụ liên quan đến trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (ví dụ: Để đăng nhập vào Tài khoản, chia sẻ nội dung với bạn bè và người theo dõi trên mạng xã hội). Nếu bạn chọn sử dụng những tính năng, plugin, phương tiện hoặc công cụ này thì một số thông tin nhất định có thể được chia sẻ với công ty truyền thông xã hội tương ứng, hoặc được thu thập bởi chính những công ty truyền thông xã hội này. Nội dung chi tiết về việc thông tin nào nào sẽ được chia sẻ hoặc thu thập và cách sử dụng thông tin đó, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của công ty truyền thông xã hội tương ứng.
  6.            
  7. d.Cơ quan hành pháp, cơ quan công quyền, hoặc các cơ quan và tổ chức tư pháp khác: Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau đây khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc về mặt pháp lý hoặc chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết và hợp lý theo nguyên tắc thiện chí.                
   1. i.Trường hợp phải tuân thủ nghĩa vụ, thủ tục hoặc yêu cầu pháp luật
   2.                    
   3. ii.Trường hợp phải thi hành điều khoản sử dụng Dịch vụ và các thỏa huận, chính sách, tiêu chuẩn khác (bao gồm cả trường hợp phải điều tra vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản, thỏa thuận, chính sách và tiêu chuẩn này)
   4.                    
   5. iii.Trường hợp phải phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề lừa đảo, bảo mật hoặc kỹ thuật
   6.                    
   7. iv.Trường hợp phải bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, bạn, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật (bao gồm cả trường hợp trao đổi thông tin với công ty hoặc tổ chức khác để ngăn chặn lừa đảo)
  8.            
  9. e.Các bên tham gia giao dịch kinh doanh: Chúng tôi chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong trường hợp bán công ty hoặc doanh nghiệp, hoặc sáp nhập hay liên kết với công ty hoặc doanh nghiệp khác; bán một phần hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi; tái cơ cấu tổ chức, phá sản hoặc thanh lý; hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh khác. Là một phần của giao dịch như thế này, thông tin của bạn có thể được chia sẻ hoặc chuyển giao, sau đó bên thứ ba có thể sử dụng những thông tin này.
 •    
 • Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn và sẽ không chuyển hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi đó là một phần của giao dịch kinh doanh hợp pháp được nêu trong Điều 4 này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin và thống kê tổng hợp liên quan đến bạn và doanh số bán hàng của chúng tôi cho đối tác tiềm năng, nhà quảng cáo, nhà tài trợ và các bên thứ ba có uy tín khác cho mục đích mô tả Dịch vụ, cung cấp quảng cáo nhắm đối tượng hoặc cho các mục đích hợp pháp khác. Tuy nhiên, những thông tin và thống kê này sẽ được xử lý ẩn danh và không bao gồm các thông tin có thể sử dụng để nhận dạng bạn.

5. Bảo mật thông tin cá nhân

 • Chúng tôi cố gắng hết sức trong việc bảo mật và duy trì tính toàn vẹn thông tin cá nhân của bạn cho dù vị trí lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở đâu. Chúng tôi có các chính sách truy cập và bảo mật thông tin, giới hạn quyền truy cập vào hệ thống và công nghệ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng biện pháp bảo mật công nghệ như công nghệ mã hóa để bảo mật thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân của bạn được áp dụng các chính sách và thủ tục của chúng tôi bao gồm các hệ thống và các biện pháp kỹ thuật của chúng tôi cùng với Chính Sách Bảo Mật này. Ngoài ra, chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn công nghệ được chấp nhận rộng rãi để bảo vệ thông tin được truyền cho chúng tôi qua internet, cả trong và sau khi đã kết thúc quá trình truyền thông tin. Thông tin nhạy cảm (ví dụ: Số thẻ tín dụng) có thể được mã hóa bằng cách sử dụng công nghệ SSL (Secure Socket Layer).
 •    
 • Bạn cần lưu ý rằng, bất chấp những cố gắng hết mình của chúng tôi, không có phương tiện nào an toàn 100% trong số các phương tiện truyền thông tin qua internet hoặc các phương tiện lưu trữ điện tử. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin của bạn bằng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại nhưng không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin.
 •    
 • Điều quan trọng là bạn phải tự bảo vệ thông tin Tài khoản và thông tin cá nhân của mình khỏi sự truy cập trái phép bằng cách chọn mật khẩu cẩn thận theo yêu cầu của chúng tôi về đặt mật khẩu như sử dụng đủ số ký tự tối thiểu, ký tự đặc biệt, chữ cái viết hoa, cũng như giữ Tài khoản và mật khẩu an toàn bằng cách đăng xuất sau khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

6. Lưu trữ thông tin cá nhân

 • Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới (trừ trường hợp phải lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành).                                                                                                                                                                                                                                                                                
  Lưu trữ thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhânChính sách lưu trữ
  Thông tin nhân thânĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn).
  Thông tin liên hệĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn).
  Thông tin giao dịchĐược lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ ngày giao dịch trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn).
  Thông tin thiết bị và thông tin kỹ thuật khác / Thông tin sử dụngĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn) và trong 7 năm sau đó kể từ ngày xóa Tài khoản.
  Thông tin tiếp thị và phương tiện truyền thôngĐược lưu trữ trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ (đến khi Tài khoản bị xóa theo yêu cầu của bạn) và trong 7 năm sau đó kể từ ngày xóa Tài khoản.
 •    
 • Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ đến khi kết thúc thời hạn được nêu trong chính sách lưu trữ bên trên. Trường hợp tiêu hủy thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để không thể khôi phục và tái tạo lại thông tin, và các tệp điện tử chứa thông tin cá nhân sẽ bị xóa vĩnh viễn bằng phương pháp kỹ thuật không thể tái tạo lại tệp.
 •    
 • Trường hợp thời gian xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân đã kết thúc, nhưng vẫn phải tiếp tục lưu trữ thông tin cá nhân vì các lý do khác như mục đích được quy định trong luật hiện hành, thì thông tin cá nhân có liên quan sẽ được lưu trữ và duy trì tách biệt với các loại thông tin cá nhân khác.

7. Quyền của bạn

 • Dựa trên các luật, quy tắc và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, bạn có các quyền sau.        
  1. a.Quyền được thông báo: Bạn có quyền được thông báo và cung cấp thông tin được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này trước khi nhập thông tin cá nhân của bạn vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, hoặc sau đó nếu cần.
  2.            
  3. b.Quyền từ chối: Bạn có quyền từ chối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn từ chối hoặc giữ lại việc đồng ý xử lý thông tin cá nhân của bạn thì chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân của bạn nữa, ngoại trừ các trường hợp sau.                
   1. i.Trường hợp cần thông tin cá nhân theo thủ tục pháp lý (như triệu tập của tòa án)
   2.                    
   3. ii.Trường hợp thu thập và xử lý thông tin cá nhân cho mục đích minh bạch, bao gồm cả trường hợp cần cho việc thực hiện công việc liên quan đến thỏa thuận hoặc Dịch vụ mà bạn bị ràng buộc
   4.                    
   5. iii.Trường hợp thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn do nghĩa vụ pháp lý
  4.            
  5. c.Quyền truy cập: Bạn có quyền tiếp cận hợp pháp theo yêu cầu vào các hạng mục sau.                
   1. i.Nội dung thông tin cá nhân được xử lý của bạn
   2.                    
   3. ii.Nguồn thông tin cá nhân của bạn
   4.                    
   5. iii.Tên và địa chỉ của người nhận thông tin cá nhân của bạn
   6.                    
   7. iv.Cách thức các thông tin trên được xử lý
   8.                    
   9. v.Mục đích chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho người nhận (nếu có)
   10.                    
   11. vi.Thông tin về quy trình tự động hóa trong đó thông tin cá nhân có khả năng được đưa ra làm căn cứ duy nhất cho bất kỳ quyết định nào có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng lớn đến chủ thể dữ liệu
   12.                    
   13. vii.Ngày tháng cuối cùng thông tin cá nhân liên quan đến chủ thể dữ liệu được tiếp cận và chỉnh sửa
   14.                    
   15. viii.Chức danh, tên hoặc danh tính và địa chỉ của người quản lý thông tin cá nhân
  6.            
  7. d.Quyền sửa đổi: Trừ trường hợp yêu cầu không hợp lý, bạn có quyền phản đối sự không chính xác hoặc sai sót trong thông tin cá nhân và có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa lại thông tin đó trong thời gian hợp lý. Trường hợp thông tin cá nhân được sửa đổi, chúng tôi đảm bảo khả năng truy cập của tất cả thông tin trước và sau sửa đổi, đồng thời đảm bảo rằng người nhận thông tin đó sẽ nhận được cùng lúc cả thông tin trước và sau sửa đổi. Tuy nhiên, nếu thông tin cá nhân được sửa đổi theo yêu cầu hợp lý của bạn, người nhận hoặc bên thứ ba đã nhận thông tin đó phải được thông báo về sự không chính xác và nội dung sửa đổi của thông tin hiện có trước khi sửa đổi thông tin.
  8.            
  9. e.Quyền xóa hoặc chặn: Bạn có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc ra lệnh chặn, xóa bỏ hoặc tiêu hủy thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống lưu trữ của chúng tôi.                
   1. i.Bạn có thể thực hiện quyền này khi phát hiện ra hoặc có bằng chứng thực sự về bất kỳ trường hợp nào sau đây.
   2.                    
   3. ii.Thông tin cá nhân của bạn không đầy đủ, cũ, sai lệch hoặc được thu thập trái phép
   4.                    
   5. iii.Thông tin cá nhân của bạn đang được sử dụng cho mục đích không được bạn cho phép
   6.                    
   7. iv.Thông tin cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà chúng được thu thập
   8.                    
   9. v.Bạn rút lại đồng ý hoặc phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn và không có cơ sở pháp lý nào khác hoặc ràng buộc thỏa đáng nào cho việc xử lý thông tin cá nhân
   10.                    
   11. vi.Thông tin cá nhân của bạn có thể gây bất lợi cho bạn, trừ khi được cho phép hoặc được biện minh bằng quyền tự do ngôn luận hoặc biểu đạt
   12.                    
   13. vii.Việc xử lý thông tin cá nhân của bạn là trái pháp luật
   14.                    
   15. viii.Chúng tôi xâm phạm quyền của bạn

8. Trang web và tài nguyên của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn liên kết với trang web hoặc tài nguyên bên ngoài do bên thứ ba điều hành. Chúng tôi không thể kiểm soát nội dung và hoạt động bảo mật thông tin cá nhân của các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật thông tin cá nhân của trang web và tài nguyên do bên thứ ba điều hành, và cần hiểu cách bên thứ ba đó sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

9. Liên hệ với chúng tôi

 • Mọi thắc mắc, ý kiến, khiếu nại hoặc quan ngại liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.        
  • [Nhập địa chỉ công ty]
  •            
  • Email: [Nhập địa chỉ email]
  •            
  • Số điện thoại: [Nhập số điện thoại]
  •            
  • Người nhận: Người phụ trách bảo mật thông tin

10. Sửa đổi Chính Sách Bảo Mật

 • Chúng tôi có thể cập nhập Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian và tất cả nội dung sửa đổi sẽ được đăng tại đây. Trường hợp chúng tôi cho rằng nội dung sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc qua email.
 •    
 • Bạn có trách nhiệm kiểm tra các thay đổi của Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Chính Sách Bảo Mật đã được sửa đổi.

Tôi đã đọc và đồng ý với chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (không bắt buộc)

Tôi đã đọc và đồng ý với chính sách thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Chia Sẻ Thông Tin với Bên Thứ Ba (không bắt buộc)

Bạn có đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba không?

Ủy Thác Thông Tin Cá Nhân (không bắt buộc)

Bạn có đồng ý với chính sách ủy thác thông tin cá nhân của bạn?

Đồng ý nhận thông tin mua sắm (không bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông tin về mã giảm giá, ưu đãi, sự kiện, hàng mới về và các thông tin giá trị khác từ shopping mall qua Tin nhắn hoặc Email.

Tuy nhiên, một số thông tin sẽ được gửi mà không cần sự đồng ý của bạn như tình trạng đơn hàng/thanh toán và thông tin liên quan đến chính sách.

Bạn có thể đăng ký làm thành viên mà không cần đồng ý với các danh mục không bắt buộc, và có thể cập nhật trạng thái bất kì lúc nào tại trang Sửa Hồ Sơ khi bạn đã trở thành thành viên.

 • Bạn có đồng ý nhận SMS?
 • Bạn có đồng ý nhận email?

Xác Nhận Thông Tin Đăng Ký

Để hoàn tất đăng ký, vui lòng xác nhận thông tin tài khoản và nhấn “Đăng ký”.

Xác Nhận Thông Tin Đăng Ký
Email
ID
Tên
Tên Tiếng Anh
Tên Phiên Âm
Quốc Gia
Địa chỉ 1
Địa Chỉ 2
Thành Phố
Bang/Tỉnh
Mã bưu điện
Điện Thoại
Điện Thoại Di Động
Dịch Vụ
Tin Nhắn SMS
Bản tin
Nickname
Giới Tính
Ngày Sinh //
Kỉ Niệm Ngày Cưới //
Người Giới Thiệu
Close