Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

 

Daily inspiration. Instant happiness. Right here.


 

Find us on

 
 
 

038-000-0000

MON - FRI : 8AM - 5PM
SAT - SUN : OFF


head office

Phuoc Long 2 Office Building,
16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4,
Ho Chi Minh City

Trang Hiện Tại
  1. Danh mục
  2. Mì/Gia vị/Dầu

[노브랜드] 유니 짜장 덮밥 소스 100g (Sot tuong den Tron Com No Brand 100g) Hết hàng

Thông Tin Cơ Bản
[노브랜드] 유니 짜장 덮밥 소스 100g (Sot tuong den Tron Com No Brand 100g)
40,000₫
Việt Nam

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 1000 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[노브랜드] 유니 짜장 덮밥 소스 100g (Sot tuong den Tron Com No Brand 100g) up down 40000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • 상세정보


집에서 만나는

짜장 덮밥 요리


중국집 요리를 집에서 간편하게 만날 수 있는 유니짜장 덮밥 소스입니다.

되직한 소스와 느끼하지 않은 고깃기름의 깊은 풍미가 일품입니다!