Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

 

Daily inspiration. Instant happiness. Right here.


 

Find us on

 
 
 

038-000-0000

MON - FRI : 8AM - 5PM
SAT - SUN : OFF


head office

Phuoc Long 2 Office Building,
16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4,
Ho Chi Minh City

[미식탕] 사골 우거지 해장국 700g ( Súp xương bò Haejangguk 700g)

Thông Tin Cơ Bản
[미식탕] 사골 우거지 해장국 700g ( Súp xương bò Haejangguk 700g)
133,000₫
Việt Nam

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 1000 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[미식탕] 사골 우거지 해장국 700g ( Súp xương bò Haejangguk 700g) up down 133000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • 상세정보


전설의 을지로 25년 전통

사골 우거지 해장국


먹고는 싶은데, 제대로 하는데가 없는 기본탕, "우거지해장국!" 한국에서 유명하다는 전설의 을지로 25년 전통 맛집의 우거지 해장국의 맛을 그대로 가져왔습니다. 오로지 사골로만 우려낸 진한 육수와 한국 우거지가 잔뜩 들어간 칼칼한 사골우거지탕을 즐겨보세요! 
Marketsaigon's Tip


해동법

・먹기 전 냉장고에 넣어 충분히 해동해 주세요.

보관법

・냉동 보관하시고 개봉 후 가급적 빨리 섭취하세요.