Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

 

Daily inspiration. Instant happiness. Right here.


 

Find us on

 
 
 

038-000-0000

MON - FRI : 8AM - 5PM
SAT - SUN : OFF


head office

Phuoc Long 2 Office Building,
16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4,
Ho Chi Minh City

[수변최고돼지국밥] 고기국밥 Hết hàng

Thông Tin Cơ Bản
[수변최고돼지국밥] 고기국밥
130,000₫
Việt Nam

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 1000 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
[수변최고돼지국밥] 고기국밥 up down 130000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • 상세정보부산 수영구 명물

수변최고 돼지국밥


부산 광안리 수영구에서 먹던 최고의 맛집 수변최고 돼지국밥 그 맛을 이제 호치민에서 맛보실 수 있습니다. 직접 가마솥에서 조리후 1, 2번째 국물만으로 호치민에 배송되며 급속 냉동으로 신선하고 안전하게 배송됩니다. 진하고 깔끔한 국물과 삼겹살과 목살의 부드러움! 호치민에서 느껴보세요. 국밥은 ①고기국밥 ②내장국밥 ③고기 + 순대국밥 3종류로 준비하였으니 취향에 맞춰드셔보세요