Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm

 

Daily inspiration. Instant happiness. Right here.


 

Find us on

 
 
 

038-000-0000

MON - FRI : 8AM - 5PM
SAT - SUN : OFF


head office

Phuoc Long 2 Office Building,
16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4,
Ho Chi Minh City

Trang Hiện Tại
  1. New

(MS Fresh) 청경채 Cải thìa 150g

Thông Tin Cơ Bản
(MS Fresh) 청경채 Cải thìa 150g
14,000₫
Việt Nam

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.  

Phân Loại Sản Phẩm
Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

(Đơn Hàng Tối Thiểu : 1 hoặc lớn hơn / Đơn Hàng Tối Đa 1000 hoặc ít hơn)

Thông số size

Chọn số lượng.

Sản phẩm sẽ được tự động thêm vào bên dưới khi bạn đưa ra lựa chọn.

Danh Sách Sản Phẩm
Tên Số Lượng Giá
(MS Fresh) 청경채 Cải thìa 150g up down 14000 (  )
Thông Tin Tuỳ Chọn
Tổng phụ0

Số tiền được giảm của tổng phụ sẽ được hiển thị khi bạn đặt hàng.

Ưu đãi

  • 상세정보아삭아삭 한포기 쌈채소

청경채 150g


청경채는 잎과 줄기가 붙어 자라는 한 포기 쌈채소예요. 중화풍 요리, 샤브샤브 재료로도 친숙하게 만나볼 수 있는데요. 아이들이 이유식을 시작할 때 가장 먼저 시도하는 채소이기도 합니다. 아삭하면서도 싱그러운 식감이 매력적이지만, 살짝 데치거나 볶아주면 새로운 풍미를 선사해요. 활용도 높은 청경채를 마켓사이공을 통해 신선하게 만나보세요. 마켓사이공에서 준비한 청경채는 친환경 농사 10년 이상의 경력을 가진 생산자가 건강하게 재배한 싱싱한 청경채이니 안심하고 드실 수 있어요. 

Market saigon Tips


구입 전 참고사항 

・신선식품 특성상 제품마다 원물의 크기 및 형태, 총 수량이 조금씩 다를 수 있습니다.

보관법

・냉장고 채소칸에 보관하세요.


세척법

・사용할 만큼만 꺼내 흐르는 물로 깨끗이 세척하세요.

・베이킹 소다나 식초를 푼 물에 살짝 담가두었다가 씻어내도 좋아요.